Приятели, идеи за добруване има много, но за да започнат те да се реализират трябва да се съберем повече съидейници, доброволци, които да работим заедно и да прилагаме тези идеи на яве. Затова ако желаете в свободното си време да допринасяте за идеите, които чувствате сродни, тогава моля запишете се в Списъка с Добруващите ДоброТворци. Необходимо е да работим задружно и да изградим един колектив от добротворящи будни хора. ЗаЕдно можем да приложим и постигнем много.

☺ БлагоДарим ☺

Представете си място, където можете не само да се разходите и насладите на красотата в Природата, но и да си откъснете свежи плодове ... и то напълно безплатно!
...готови ли сте да го сътворим заедно? :)

Ние сме група доброволци, обединени около мечтата да превърнем Земята в едно по-добро място за живеене.
Силно вярваме, че със задружни усилия можем да превърнем планинските ливади, голите склонове, крайпътните месности и всяко друго подходящо място в приказен оазис. Само за няколко години заедно можем да засадим хиляди овощни горички, които да ни радват с бликащия от тях живот и да ни даряват с плодовете си.

В този сайт всеки може да публикува с какво може да бъде полезен за другите или да се включи в различни доброволчески акции, срещайки много нови съидейници.

Ако имате нужда от някаква помощ (услуга, вещ, средства), в ДарДобро ще можете да помолите потребителите за съдействие, а когато имате възможност, и вие да се отзовете на нечия молба, за да може Доброто свободно да тече между всички нас.

Колкото повече сме, толкова по-значими ще бъдат и нещата, които можем да постигнем заедно.

Приятели, време е заедно да съживим ценното и вдъхновяващо Слово като го споделяме Даром. ДарСлово е един прекрасен начин да добруваме заедно, като даряваме книгите, които вече не използваме. Да одухотворим тези книги, да направим по едно добро и да ги дарим на хората, които жадуват да ги прочетат!

Нека заЕдно да реализираме тази добродетел и да отделим малко от времето си за да прегледаме ненужните книги от рафтовете и да ги превърнем в ДарСлово, подарък за жадуващите вдъхновение души.

Живеем в изключителни времена, и то във Вселенски мащаб. Навлизаме в решаващата фаза на може би най-важната битка между Светлите и Тъмните сили в човешката история, и нейният изход в огромна степен зависи от нашето участие или бездействие. Ангелите имат нужда от нашата помощ - всеки според своите таланти, способности и възможности, да стане сътворец на Бога и да допринесе за раждането на един по-добър свят. Затова чрез този сайт с радост бих съдействал за разпространението на идеи, публикации и инициативи, които биха помогнали все повече наши братя и сестри да се намерят себе си и Пътя към Бога и да се освободят от все по-задушаващите лапи на онези паднали духове, които целят поробването на цялото човечество.